Home / Kiến thức thương hiệu

Kiến thức thương hiệu

Nên hay không nên sử dụng sex trong truyền thông

sex-trong-truyen-thong-2

Sex trong truyền thông là 1 trong số ít những khái niệm mang lại hiệu quả truyền thông lớn nhất của mọi thời đại. Sex khác với sexy (sự gợi cảm), thường được mô tả 1 cách trực diện bằng hình ảnh, âm thanh hay ngôn ngữ, tác động trực …

Read More »