Wed, 02 / 2020 6:05 pm | helios

Theo quy định, khoảng cách an toàn giữa cửa hàng này với các công trình công cộng xung quanh phải bảo đảm 50m, cách đường điện cao thế 1,5 lần chiều cao cột điện và cách các điểm có tính chất nguy hiểm,cháy nổ 100m. www.yeumoitruong.vn www.yeumoitruong.com Diễn đàn khoa học truyền thông giáo dục […]Theo quy định, khoảng cách an toàn giữa cửa hàng này với các công trình công cộng xung quanh phải bảo đảm 50m, cách đường điện cao thế 1,5 lần chiều cao cột điện và cách các điểm có tính chất nguy hiểm,cháy nổ 100m.

www.yeumoitruong.vn
www.yeumoitruong.com
Diễn đàn khoa học truyền thông giáo dục bảo vệ môi trường
Môi trường – xử lý nước – iso – hse – an toàn – safety – đào tạo giáo dục

Thương HIệu

Bài viết cùng chuyên mục