Tue, 02 / 2021 8:15 pm | helios

Đến nay, mặc dù đã hơn 45 ngày trôi qua nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được nguyên nhân của vụ cháy cây xăng ở Cà Mau khiến người bị hại là… Thương HIệuĐến nay, mặc dù đã hơn 45 ngày trôi qua nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được nguyên nhân của vụ cháy cây xăng ở Cà Mau khiến người bị hại là…

Thương HIệu

Bài viết cùng chuyên mục